Home • Tarieven

Tarieven

Indien de aansprakelijkheid is erkend, worden de kosten voor juridische hulp en bijstand door de aansprakelijke partij voldaan. Dit betekent dat juridische hulp in de meeste gevallen voor u feitelijk gratis is.

Als de veroorzaker van het ongeval de aansprakelijkheid niet erkent, kan het soms noodzakelijk zijn een gerechtelijke procedure te starten. Indien een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, zal een rechter zich buigen over de aansprakelijkheidsvraag.

Een gerechtelijke procedure brengt wel de nodige kosten met zich mee. Indien een procedure noodzakelijk is, zal ik u – voorafgaand – duidelijk op de hoogte stellen welke kosten bij een procedure in rekening worden gebracht. Dan is de keuze aan u of u de procedure daadwerkelijk in gang wil zetten.

Indien u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal ik dit namens u aanvragen zodat de kosten van een procedure beperkt blijven.

Voor u is het belangrijk om te onthouden dat: er feitelijk geen juridische kosten bij u in rekening worden gebracht, behalve indien dit voorafgaand daaraan duidelijk met u is overeengekomen (bijvoorbeeld in het geval van een procedure).

Ook met betrekking tot de tarieven mag u van mij verwachten dat ik daar duidelijk en transparant met u over communiceer.

Stappenplan bij letselschade

Afhankelijk van de aard en ernst van uw letselschadezaak en uw wensen kan van het stappenplan worden afgeweken.

Intakegesprek

U bepaalt de wijze waarop het intakegesprek plaatsvindt. Bij u thuis, bij mij op kantoor, via videobellen of telefonisch.

Start van uw zaak

Ik zet de nodige stappen om de verantwoordelijke partij correct aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade.

Uitbetaling schade

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, verzoek ik de aansprakelijke partij een voorschot op uw schade te voldoen.

Medische eindtoestand

Bij genezing of als er geen verandering in klachten is, kan uw zaak worden afgerond en een eindafrekening worden opgemaakt.

Wist u dat mijn werkzaamheden voor u feitelijk kosteloos zijn als de schade wordt erkend?

×