HomeLetselschade • Verkeersongeval

Verkeersongeval

Als u een verkeersongeval overkomt, is de veroorzaker van het ongeval in beginsel aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW. Dit is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van een verkeersongeval tussen twee motorvoertuigen of twee fietsers.

Indien sprake is van een verkeersongeval tussen een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een fietser of voetganger) en een gemotoriseerd voertuig (zoals een auto of motor) dan dient de aansprakelijkheidsvraag te worden beoordeeld aan de hand van artikel 185 WVW.

Volgens artikel 185 WVW is – samenvattend – de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk voor het ongeval als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer dient betrokken te zijn;
  • er moet sprake zijn van schade;
  • de schade dient het gevolg te zijn van het verkeersongeval waarbij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken was;
  • het ongeval moet plaats hebben gevonden op de openbare weg.

De eigenaar van het motorrijtuig kan aan aansprakelijkheid ontkomen op het moment dat sprake is van overmacht. Daarnaast kan sprake zijn van ‘eigen schuld’ aan de zijde van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer. Als sprake is van eigen schuld dan wordt de schadevergoedingsplicht verminderd.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×