HomeLetselschade • Sportongeval

Sportongeval

Als u tijdens het sporten een ongeval overkomt door een tegenstander of medespeler dan dient op grond van artikel 6:162 BW te worden beoordeeld of de tegenstander of medespeler aansprakelijk is. 

In een sport- en spelsituatie is de drempel om aansprakelijkheid te vestigen hoger dan in een ‘normale’ situatie. Bij een sport of spel is namelijk sprake van een hoger risico en dit algemene risico wordt meegenomen bij de beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag.

Indien een gedraging/handeling verder gaat dan het algemene risico dan bestaat er een kans dat de veroorzaker aansprakelijk is. Dit is het geval indien bijvoorbeeld:

  • De schadeveroorzakende gedraging onvoorzien is en het spel die gedraging niet uitlokt.
  • De speler abnormaal gevaarlijk of gemene handelingen verricht.
  • Iemand opzettelijk extreme handelingen verricht.

De aansprakelijkheid voor een sportongeval is ingewikkeld om te beoordelen. U kunt gerust contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×