HomeLetselschade • Overig

Overig

Er zijn veel overige vormen van letselschade, denk aan letsel als gevolg van een dierenbeet of letsel als gevolg van een strafbaar feit.

In deze rubriek zal ik één vorm specifiek uitlichten, te weten: het recht op schadevergoeding indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit.

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit en u daarbij letsel oploopt, zijn er een aantal manieren om schadevergoeding te vorderen:

  1. Schadevergoeding tijdens de strafzaak vorderen;
  2. Schadevergoeding in een civiele procedure vorderen;
  3. Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Graag bespreek ik de mogelijkheden in het specifieke geval met u.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×