HomeLetselschade • Openbare ruimte

Openbare ruimte

Op grond van artikel 6:174 BW kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor schade die personen lijden als blijkt dat de weg gebrekkig is. Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden kunnen stellen en dit daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert – is de bezitter van een opstal aansprakelijk op het moment dat dat gevaar zich verwezenlijkt. Daarnaast kan de gemeente op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk worden gehouden.

Bij de beoordeling of een opstal voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden, wordt aansluiting gezocht bij de zogenoemde Kelderluikcriteria:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen?
  • Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  • Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

De beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag hangt af van de omstandigheden van het geval. Wel zal aansprakelijkheid sneller worden aangenomen op het moment dat CROW-richtlijnen worden geschonden.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×