HomeLetselschade • Medische fout

Medische fout

Van een medische fout is sprake als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor een patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt. Ook kan sprake zijn van een medische fout als de rechten van een patiënt worden geschonden.

Bij een medische fout zijn er verschillende opties mogelijk:

  1. De behandelaar of behandelorganisatie wordt aansprakelijk gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend, heeft het slachtoffer recht op vergoeding van de schade als gevolg van de medische fout.
  2. Er wordt jegens de veroorzaker een klacht ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Als het Tuchtcollege de klacht gegrond acht dan kunnen daar voor de behandelaar gevolgen aan worden verbonden zoals een waarschuwing, berisping, geldboete, gedeeltelijke ontzegging, schorsing, doorhaling BIG-register of binding bijzondere voorwaarden.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden in uw zaak te bespreken.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×