HomeLetselschade • Beroepsziekte

Beroepsziekte

Om in aanmerking te komen voor de kwalificatie ‘beroepsziekte’ dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van een ziekte/aandoening.
  2. Er moet sprake zijn van een causaal verband met de werksfeer.
  3. Vaak zal de bedrijfsarts ook concluderen of sprake is van een beroepsziekte.

Indien de werkgever aansprakelijk wordt gesteld dan gelden dezelfde criteria als op de pagina ‘arbeidsongeval’.

Bij beroepsziektes kan het voor werknemers lastig zijn om te bewijzen dat de schade is opgelopen in te uitoefening van de werkzaamheden. Vaak wordt een beroepsziekte pas jaren later gediagnostiseerd, denk daarbij aan mesothelioom bij arbeiders in de asbest-industrie of aan schilders die in veelvuldig in aanraking zijn gekomen met V.O.S.

Voor werknemers bij beroepsziektes bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een omkeringsregel. Door een omkeringsregel wordt vermoed dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin hij zijn werkzaamheden heeft verricht.

Voor een geslaagd beroep op de omkeringsregel is wel nodig dat u als werknemer bewijst dat:

  1. U uw werkzaamheden moest verrichten onder omstandigheden die schadelijk zijn voor uw gezondheid.
  2. Dat u lijdt aan gezondheidsklachten die door de arbeidsomstandigheden kunnen zijn veroorzaakt.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×