HomeLetselschade • Arbeidsongeval

Arbeidsongeval

Van een arbeidsongeval is sprake als u een ongeval overkomt op uw werk als gevolg waarvan u schade oploopt. Er zijn verschillende voorbeelden van een arbeidsongeval:

  • U raakt gewond door een machine;
  • U glijdt uit over een (te) gladde vloer tijdens het verrichten van uw werkzaamheden;
  • U wordt mishandeld door een patiënt van een zorginstelling alwaar u werkzaamheden verricht.

Indien u in de uitoefening van uw werkzaamheden schade oploopt, dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor de schade. Dit is alleen niet het geval als de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek, moet u uitleggen hoe u veilig werkt en moet controleren of daadwerkelijk veilig wordt gewerkt. Als de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan, dan is de werkgever niet aansprakelijk. De werkgever heeft niet snel aan haar zorgplicht voldaan, zodat ik u bij een arbeidsongeval altijd adviseer contact op te nemen met een letselschadeadvocaat.

Daarnaast kan de werkgever aan aansprakelijkheid ontkomen als hij kan bewijzen dat u als werknemer bewust roekeloos of met opzet handelde.

Indien u een arbeidsongeval overkomt, moet u bewijzen dat u (i) in de uitoefening van uw werkzaamheden (ii) schade hebt opgelopen. Reden waarom het belangrijk kan zijn foto’s te (laten) maken van de ongevalslocatie en gegevens van getuigen te noteren.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×