Home • Letselschade

Letselschade

Letselschade opgelopen?

Als u gewond raakt door toedoen van een ander, spreken we van letselschade. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ongeluk in het verkeer of medische fout. Het is belangrijk kort na het ongeval contact op te nemen, zodat de aansprakelijke partij aansprakelijk kan worden gesteld. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, heeft u recht op een volledige vergoeding van uw schade en de juridische kosten.

Bij een tragisch overlijden door een ongeval, sta ik ook klaar om overlijdensschade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Mijn beloftes:

Een hoge kwaliteit van dienstverlening;
Begrijpelijke taal;
Makkelijk bereikbaar;
Snelle reactietermijnen.

Mogelijke schadeposten:

Smartengeld

Verlies aan verdienvermogen

Kosten verzorging

Huishoudelijke hulp

Zelfwerkzaamheid

Overige materiële schade

Reiskosten

Studievertraging

Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

Affectieschade

Wettelijke rente

Buitengerechtelijke kosten

Stappenplan bij letselschade

Afhankelijk van de aard en ernst van uw letselschadezaak en uw wensen kan van het stappenplan worden afgeweken.

Intakegesprek

U bepaalt de wijze waarop het intakegesprek plaatsvindt. Bij u thuis, bij mij op kantoor, via videobellen of telefonisch.

Start van uw zaak

Ik zet de nodige stappen om de verantwoordelijke partij correct aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade.

Uitbetaling schade

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, verzoek ik de aansprakelijke partij een voorschot op uw schade te voldoen.

Medische eindtoestand

Bij genezing of als er geen verandering in klachten is, kan uw zaak worden afgerond en een eindafrekening worden opgemaakt.

Wist u dat mijn werkzaamheden voor u feitelijk kosteloos zijn als de schade wordt erkend?

Wat is de oorzaak van uw letselschade?

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Hieronder vindt u veelvoorkomende oorzaken die ik behandel.

Verkeersongeval

Arbeidsongeval

Medische fout

Beroepsziekte

Sportongeval

Gebrekkig product

Openbare ruimte

Overig

Ontdek of uw zaak kans van slagen heeft met de letselschadescan.

Snel contact met Kim?

Bel mij vrijblijvend, Whatsapp of een stuur een bericht.

Kim Hanssens portretfoto CTA
×