HomeCases • Sportongeval

Sportongeval

Tijdens een voetbalwedstrijd raakte een verdediger vanaf rechtsachter de rechtervoet en/of enkel van een speler van de tegenstander. Als gevolg van dit incident heeft de speler van de tegenstander ernstig letsel aan zijn rechtervoet/enkel opgelopen. De veroorzaker heeft een rode kaart van de scheidsrechter gekregen en is later door de politierechter te Den Haag strafrechtelijk veroordeeld voor het incident.

Bij de beoordeling van het geschil staat voorop dat wanneer een deelnemer aan een sport als voetbal een ander letsel toebrengt tijdens een wedstrijd de vraag of deze ook onrechtmatig heeft gehandeld minder snel bevestigend beantwoord zal worden dan wanneer die zelfde gedraging niet in het kader van sport en spel zou hebben plaatsgevonden.

De deelnemers aan een teamsport als voetbal hebben tot op zekere hoogte over en weer gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar te verwachten, terwijl deze zelfde gedragingen buiten het kader van de sport door de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te worden verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn. Met andere woorden ligt de drempel voor aansprakelijkheid in sport en spel situaties hoger dan daar buiten.

Een ervaren verdediger die het spel op zich af ziet komen moet kunnen inschatten of hij een actie gericht op het afstoppen van een speler van de tegenpartij nog kan inzetten zonder die speler mogelijk ernstig te blesseren. Uit getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer de bal reeds had weggespeeld en het voor de veroorzaker duidelijk had moeten zijn dat het slachtoffer niet meer bedacht zou zijn op een sliding of tackle. Desondanks heeft de veroorzaker toch een sliding van achteren ingezet die niet op de bal gericht kon zijn, waardoor de aanmerkelijke kans op letsel zich heeft verwezenlijkt. Hierdoor is het slachtoffer – ondanks vier operaties – voor zijn werkzaamheden afgekeurd en zal hij nooit meer voetballen.

Op basis van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een abnormaal gevaarlijke gedraging, welke gedraging onrechtmatig was jegens het slachtoffer. De rechtbank wijst de vorderingen toe, zodat de veroorzaker de schade van het slachtoffer dient te voldoen. 

Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u een vraag?

Bel mij vrijblijvend of een stuur een bericht.

Kim Hanssens portretfoto CTA
×