HomeCases • Medische fout

Medische fout

Uit een uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg blijkt dat een zoon van klagers twee dagen na de bevalling is overleden. De klagers hebben een klacht ingediend tegen vijf zorgverleners die bij de zwangerschap en bevalling van klaagster waren betrokken. Het Tuchtcollege oordeelt dat de klachten tegen de verloskundige, de gynaecoloog en ANIOS (gedeeltelijk) gegrond zijn.

Het Tuchtcollege overweegt het volgende:

Het college oordeelt dat de eerste gynaecoloog met klagers wel de risico’s en voordelen van een keizersnede had moeten bespreken. De klacht tegen de eerste gynaecoloog is op dat punt gegrond. De klachten tegen de tweede gynaecoloog over de supervisie van de ANIOS en over haar eigen handelen zijn ongegrond. 

Het college oordeelt verder dat de ANIOS voldoende aandacht heeft gehad voor de verschillende alarmsignalen. Wel heeft zij achteraf het medisch dossier aangevuld. Iets toevoegen aan of veranderen in een medisch dossier mag alleen als daarbij duidelijk wordt dat het op een later moment is gebeurd. Omdat de ANIOS dat niet heeft gedaan, is de klacht op dat punt gegrond.

De verloskundige had naar het oordeel van het college eerder met de ANIOS of de tweede gynaecoloog moeten overleggen omdat er verschillende alarmsignalen waren. De klacht tegen de verloskundige is daarom gedeeltelijk gegrond.”

Bron:
https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/gegronde-klachten-tegen-verloskundige-gynaecoloog-en-anios-na-overlijden-zoon-van-klagers

Dit betekent niet dat de verloskundige, gynaecoloog en ANIOS civielrechtelijk aansprakelijk zijn, maar dit betekent dat zij tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. Een dergelijke tuchtrechtelijke uitspraak is wel behulpzaam bij de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsvraag.

Heeft u een vraag?

Bel mij vrijblijvend of een stuur een bericht.

Kim Hanssens portretfoto CTA
×