HomeCases • Gebrekkig product

Gebrekkig product

Een bekende uitspraak op het gebied van een gebrekkig product is een uitspraak met betrekking tot een kruik voor baby’s.

In deze zaak liep een baby brandwonden op als gevolg van een lekkende kruik. Jumbo laat een aantal kruiken onderzoeken door een onderzoeksbureau. Op basis van het onderzoeksrapport van het onderzoeksbureau wordt door het gerechtshof beslist dat Jumbo niets te verwijten valt. Jumbo is aldus – volgens het gerechtshof – niet aansprakelijk.

Vervolgens wordt cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. In cassatie wordt door de wettelijk vertegenwoordigers van het slachtoffer – samenvattend – gesteld dat het gerechtshof een uitspraak had gedaan over kruiken in zijn algemeenheid en niet over het specifieke geval waar sprake was van een slecht passende dop.

Door de Hoge Raad werd geoordeeld dat in deze zaak wel aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat de producent een controleplicht en een waarschuwingsplicht heeft ten aanzien van haar producten.

Deze uitspraak kunt u nalezen op ECLI:NL:HR:1973:AB6726.

Heeft u een vraag?

Bel mij vrijblijvend of een stuur een bericht.

Kim Hanssens portretfoto CTA
×