HomeCases • Beroepsziekte

Beroepsziekte

Een werknemer stelt de werkgever aansprakelijk vanwege een beroepsziekte die de werknemer tijdens werktijd heeft opgelopen. Door de werkgever wordt de aansprakelijkheid niet erkend, zodat een procedure noodzakelijk was. Op 24 februari 2023 heeft de kantonrechter beslist dat er een voldoende (medisch) causaal verband aanwezig is tussen de medische klachten/beperkingen van de werknemer en de door hem ten behoeve van de werkgever verrichte werkzaamheden, als gevolg waarvan de werknemer schade heeft geleden. De rechtbank komt tot dit oordeel op basis van een deskundigenrapport.

Dat de werknemer schade heeft geleden door toedoen van de werkgever staat naar het oordeel van de kantonrechter vast, zodat de gevorderde veroordeling tot schadevergoeding ook voor toewijzing gereed ligt. Dat geldt eveneens voor het toekennen van een voorschotbedrag.  De kantonrechter wijst een voorschot toe van € 35.000,-.

Deze uitspraak kunt u nalezen op www.letselschademagazine.nl/2023/RBGEL-240223.

Heeft u een vraag?

Bel mij vrijblijvend of een stuur een bericht.

Kim Hanssens portretfoto CTA
×